ENVIRONMENT
GROUP DE CLOEDT
Menu
PRAKTISCH
NEWSLETTER

DC Environment - Milieu onze passie

DC Environment bestaat van origine uit drie bedrijven die gebundeld zijn tot 1 afdeling met 1 passie voor het milieu. Door deze bundeling behoort DC Environment momenteel tot 1 van de grootste milieu- saneringsbedrijven van ons land met verschillende grond- reinigingscentra, laguneringscentra, definitieve opslagplaats, onsite en insitu bodemsaneringsprojecten in binnen- en buitenland.

De firma`s Bioterra, AWS en Onsite zijn de grondslag geweest welke vandaag gebundeld zijn in de twee afdelingen Bioterra en DC Onsite Remediation.

DC Onsite Remediation voert onsite bodemsaneringen uit. Door middel van diverse moderne technieken kan bodem, grondwater en (bodem)lucht worden gezuiverd. Zowel de In-situ technieken als ook de klassieke ontgraving van verontreinigde bodem behoort tot de mogelijk saneringsvarianten.

Bioterra draagt zorg voor de verwerking van verontreinigde grond, slib en granulaten door middel van doorgedreven biologische grondreiniging als ook met behulp van fysico-chemische grondreiniging met behulp van de meest moderne technieken. Bioterra biedt tevens de mogelijkheid om slib te behandelen door middel van lagunering en definitieve opslag.
RECENT NIEUWS