BIOTERRA NV
GROUP DE CLOEDT
Menu
PRAKTISCH
TECHNIEKEN
NEWSLETTER

Biologische reiniging

Deze techniek berust op de biologische afbreekbaarheid van welbepaalde contaminanten en de aanwezigheid van specifieke bacteriën die in staat zijn de aangeboden contaminanten op te zetten naar onschadelijke eindproducten.

Deze contaminanten omvatten voornamelijk lineaire koolwaterstoffen zoals diesel, benzine, petroleum of mono-auromatische koolwaterstoffen zoals naftaleen, benzeen, styreen, tolueen, ethuylbenzeen en xyleen.

Middels specifieke bacteriën en de creatie van zo gunstig mogelijke omstandigheden worden deze koolwaterstoffen afgebroken tot de onschadelijke eindproducten water en CO2.

Belangrijke parameters in dit productieproces zijn o.a. vochtigheid, temperatuur, pH, aanwezigheid nutriënten, zuurstofgehalte, gehalte humuszuren. Hiertoe heeft Bioterra geïnvesteerd om deze parameters zo goed mogelijk onder controle te houden.

Na inkeuring van de gronden worden deze afgezeefd om alle stenen en andere bodemvreemde materialen te verwijderen. Hierna worden ze in zogezegde 'biopiles' gelegd om de effectieve verwerking op te starten.

Ter beluchting van de in productie zijnde gronden wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde omzetmachine, dewelke de gronden eveneens homogeniseert en verkruimelt.

Basisreactie productieproces: 

CxHy + O2 --> CO2 + H20
 

Na reiniging worden de gronden afgevoerd naar een nieuwe bestemming voor nuttig hergebruik. Dit kan, al naar gelang de bereikte eindconcentratie, herbruik als bodem zijn of in een bouwkundige toepassing.

Uiteraared blijft ons gespecialiseerd team van wetenschappers continu op zoek naar optimalisaties van dit proces en dit op basis van combinatie van ervaringen en vakliteratuur.
 
 

Productieschema

Video

RECENT NIEUWS