DC ONSITE REMEDIATION NV
GROUP DE CLOEDT
Menu

In-Situ Chemische Oxidatie

Bij een bodemsanering waarbij in-situ chemische oxidatie (ISCO) wordt toegepast, wordt een sterke oxidator in de bodem gebracht. Wanneer het oxidatiemiddel in contact komt met de verontreiniging wordt deze langs chemische weg afgebroken (geoxideerd). Hierbij worden onschadelijke verbindingen gevormd. Met deze techniek is een grote hoeveelheid aan verontreiniging in een korte periode te verwijderen uit de bodem en blijft er, in vergelijking met andere in-situ technieken een kleine restverontreiniging achter. Deze manier van saneren is relatief eenvoudig en snel. DC Onsite environment heeft al verschillende verontreiniging  op deze manier kunnen verwijderen met ook diverse oxidanten.
RECENT NIEUWS