DC ONSITE REMEDIATION NV
GROUP DE CLOEDT
Menu

Temse

Klant:
Verbruggen
Jan De Malschelaan 2
9140 Temse


Adres van uitvoering:
idem


Periode van uitvoering: februari 2012.

Korte omschrijving van de werken:

Op de site te Temse is een verontreiniging ontstaan van Chroom VI in de grond en grondwater door een calamiteit. Onder begeleiding van van de bodemdeskundige werd de te ontgraven zone vastgesteld, waarna deze volledig werd ontgraven tot juist onder grondwaterniveau. Daar Chroom VI zeer toxisch is werden de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen tijdens de ontgraving.

De verontreinigde grond werd direct op transport gezet naar de fysico-chemische grondreinigingsinstallatie van Bioterra te Bornem. Het verontreinigde grondwater werd opgevangen in containers en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Een Drain die nog onder het gebouw lag, werd gebruikt om een reductiemiddel toe te voegen om zo de eventueel achtergebleven chroom VI nog te kunnen omzetten naar het veel minder schadelijke Chroom III.
RECENT NIEUWS