BIOTERRA NV
GROUP DE CLOEDT
Menu
PRAKTISCH
TECHNIEKEN
NEWSLETTER

Grond reinigen is onze passie

Bioterra nv lag mee aan de basis van de grondreinigingsindustrie in Vlaanderen en wist zich door de jaren heen op te werken tot een van de belangrijkste spelers op deze markt.

Met zes centra verspreid over het Belgisch grondgebied is Bioterra de best bereikbare grondreiniger in dit land. Drie centra zijn eveneens gelegen aan de waterweg, waardoor Bioterra volop de kaart trekt voor het transport via de waterweg en zo een bijdrage levert bij de verlaging van de CO2 uitstoot.

Bioterra kan terugblikken op een ervaring van 15 jaar, waardoor zij beschikt over een ruime kennis op het vlak van biologische en fysico-chemische grondreiniging en een ideale partner is voor sanerings- en bouwbedrijven die met verontreinigde grond in contact komen.

Bioterra beschikt over een totale verwerkingscapaciteit van ongeveer 1.000.000 ton/jaar, om deze capaciteit in te vullen richt Bioterra zich ook op de afvalmarkt en specialiseert zich in het recycleren van : sorteerzeefzand, rioolkolkenslib, veegvuil, bodemassen, uitgebaggerd slib en alle andere afvalstoffen die in aanmerking komen voor recyclage. Verwerken van minerale afvalstromen (grond, gebroken materiaal), verontreinigd door asbest is eveneens één van onze specialiteiten!

Dank zij een ver doorgedreven zin voor valorisatie van de gereinigde gronden zorgt Bioterra er voor dat een groot deel van zijn gronden kunnen afgezet worden als secundaire grondstof, waardoor zij eveneens een bijdrage levert aan het spaarzaam omspringen met onze natuurlijke grondstoffen.

Bioterra wenst zich verder te profileren als een topspeler in de sector van de grondreiniging en beperkt zich niet enkel tot het Vlaams Gewest maar plant tevens om centra te bouwen in Wallonie, Frankrijk, e.a.Voor onze verkoopsvoorwaarden (zie hieronder na de videopresentatie)

Onze algemene verkoopsvoorwaarden

RECENT NIEUWS