BIOTERRA MEERHOUT NV
GROUP DE CLOEDT
Menu
PRAKTISCH
NEWSLETTER

BIOTERRA Meerhout NV

BIOTERRA MEERHOUT NV is uw aanspreekpunt  op het vlak van grondverwerking (TOP) en slibrecyclage (SRC) en beschikt hiervoor over een terrein van 5ha.

Gronden met of zonder technisch verslag, te reinigen of toepasbaar onder welbepaalde condities, BIOTERRA MEERHOUT NV is uw gespecialiseerde partner! Mede door de samenwerking met BIOTERRA NV en haar verwerkingsmogelijkheden kunnen we u een allesomvattend dienstenpakket aanbieden.

Met het 2 ha groot laguneringsveld willen we daarenboven een oplossing aanbieden voor de vrijkomende natte slibs afkomstig van het ruimen van onbevaarbare waterlopen en het baggeren van de grotere waterlopen en kanalen. Ook hier geldt dat we een oplossing kunnen bieden, ongeacht de chemische samenstelling van de aangeboden materialen.

U kan niet alleen materialen aanleveren, maar BIOTERRA MEERHOUT NV kan u, in samenwerking met de aangrenzende breekwerf, tal van secundaire grondstoffen aanbieden wat uw retourreis des te interessanter zal maken!

BIOTERRA MEERHOUT NV is tevens producent van  Stabozand®. Dit zijn Copro gekeurde gestabiliseerde gronden die toegepast kunnen worden als onderfundering van wegenissen, industrievloeren of aanvullingen rond rioleringen etc. 
RECENT NIEUWS