ARTILAVAL
GROUP DE CLOEDT
Menu
PRAKTISCH
NEWSLETTER

Artilaval

Artilaval is een dochterfirma van Bioterra. Het betreft een definitieve opslagplaats (DOP) voor uitgegraven bodem met een bergingscapaciteit van 2.000.000 ton, gelegen op de grens van de Limburgse gemeenten Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.

In de groeve bereiken grond, ruimings- en baggerspecie hun definitieve eindbestemming. Materialen met diverse milieuhygiënische kwaliteiten worden aanvaard: 210/211, 310/311, 410/411. Aan te leveren materialen dienen voorzien te zijn van een conformverklaard technisch verslag en grondtransporttoelating of een grondstofverklaring.

Vrachtwagens die materialen aanleveren kunnen hun transportkost beperken door in retour zand of grind mee te nemen.
RECENT NIEUWS