ENVIRONMENT
GROUP DE CLOEDT
Menu
PRAKTISCH
NEWSLETTER

Publieke bekendmaking van de verlengingsaanvraag van DCI voor zeezand op BCP concessie

16|05|22 De firma DC Industrial nv deed een aanvraag voor een verlenging en/of uitbreiding van haar concessie voor zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvrager en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek.

De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/): de concessieaanvragen, het milieueffectenbeoordelingsrapport en de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen.

De inzageperiode van de raadpleging loopt van 31 mei 2022 t/m 30 juni 2022.

Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (brigitte.lauwaert@naturalsciences.be) overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert t/m 15/07/2022.
RECENT NIEUWS